Rostlinná a živočišná výroba

ROSLINNÁ VÝROBA

V Současné době (říjen 2017) hospodaříme cca na 2390 ha. 1763 ha tvoří orná půda zbytek trvalé travní porosty. Náš osevní sled je poměrně široký. Z obilnin pěstujeme pšenici ozimou, tritikále ozimé, žito ozimé, ječmen jarní i ozimý, oves a kukuřici (na siláž i na zrno). Dále pěstujeme řepku, brambory a lupinu . Také pěstujeme víceleté pícniny a luskoobilní směsky.

 

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

V živočišné výrobě se družstvo specializuje na chov skotu s tržní produkcí mléka se stavem dojnic cca 600 ks a kvótou 3 441 374 kg mléka.

Pro obnovu vlastního stáda chováme skot do 8 měs. cca 170 ks, skot 8 měs.- 1 rok cca 100 ks, skot nad 1 rok do 2 let cca 250 ks, jalovice nad 2 roky cca 180 ks. Výkrm býků se neprovádí, telata býčci se prodávají hned z kravínů.

Velký areál s dojnicemi, jalovicemi a telaty máme v Oborách, na Drhovech kravín s dojnicemi, v Dalekých Dušníkách jsou ustájeny telata a jalovice ve dvou stavbách a na Skalici jalovice.

V živočišné výrobě se družstvo specializuje na chov skotu s tržní produkcí mléka se stavem dojnic cca 600 ks a kvótou 3 441 374 kg mléka.

 

 

Indonesian Code Party

repliki zegarków rolex podróbka repliki zegarków repliki zegarków replica watches rolex podróbka repliki zegarków replica rolex replica rolex watches rolex replica