Historie

Zemědělské družstvo N e č í n , 262 13 Nečín , okres Příbra

Vznik Zemědělského družstva N e č í n , IČ 00108146

12. 1.1951 - vznik JZD Nečín

1. 4.1960 - sloučilo se JZD v Žebráku a JZD Nečín v JZD v Nečíni

1960 - sloučilo se JZD Nechalov a JZD Rybníky a JZD Drhovy v

JZD Drhovy

1. 4.1961 - sloučilo se JZD v Ouběnicích , JZD v Druhlicích ,

JZD v Dalekých Dušníkách v Jednotné zemědělské

družstvo "40.výročí" v Dalekých Dušníkách

1. 7.1965 - sloučilo se JZD Skalice a JZD "40.výročí" v Dalekých
Dušníkách v JZD "40.výročí" v Dalekých Dušníkách

24. 3.1966 - sloučilo se JZD v Oborách a JZD v Hříměždicích a JZD
"Svornost" v Nečíni v JZD "Svornost" v Nečíni

1. 4.1974 - sloučilo se JZD Drhovy a JZD Drevníky v Jednotné
zemědělské družstvo "Svoboda " v Drevníkách

2. 1.1977 - sloučilo se JZD "Svoboda" v Drevníkách a JZD
"40.výročí " v Dalekých Dušníkách a JZD "Svornost" v
Nečíni v J Z D " S v o b o d a " N e č í n

z.č.162/90 Sb. - používá se název Zemědělské družstvo N e č í n

12.2.1991 , 14.2.1991 , 15.2.1991 , 25.2.1991 - na členské
schůzi schváleny nové stanovy družstva

28.11.1992 - schválen transformační projekt

19.12.1992 - nové stanovy na členské schůzi ( opravy 14.5.1993 )

26.5.2006 - změna stanov

30.5.2014 - změna stanov dle: (Od 1.1.2014 nabývá účinnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.

Indonesian Code Party

repliki zegarków rolex podróbka repliki zegarków repliki zegarków replica watches rolex podróbka repliki zegarków replica rolex replica rolex watches rolex replica