Novinky

 • 13.12.2023 POKLADNA 2023

  Pokladna:

  18. – 21. 12. 2023 – otevřeno 8-12

  22.12. zavřeno

  27.12. zavřeno

  28. – 29. 12. 2023 – otevřeno 8-12

   

 • 07.11.2023 Naturálie 2023

  Prodej naturálií

  od 13.11.2023

   Nárok člena a zaměstnance 3 q

  Ječmen á 500 Kč/q, pšenice á 600 Kč/q

      Druhlice  Po – Pá    8:00 – 11:30

      12:00 – 14:00

   

  Prodej naturálií bude ukončen 15.12.2023

   

  Volný prodej bude probíhat současně

  Ječmen á 600 Kč/q, pšenice á 700 Kč/q

   

 • 17.06.2023 Den otevřených dveří
 • 01.08.2019 Mlékomat farma Drhovy

  Mléčná farma Drhovy
  Nacházíte se na mléčné farmě Drhovy, která spadá pod Zemědělské družstvo Nečín, IČ 00108146. Díky vysokému stavu skotu hnojíme naše pole a louky chlévskou mrvou a tím zvyšujeme půdní úrodnost, omezujeme erozi půdy a také tím zvyšuje zadržování vody v krajině, což je v poslední době jeden z nejdůležitějších úkolů zemědělství.
  Mléčná farma Drhovy byla uvedena do provozu v roce 2019. Jedná se o první etapu výstavby, kdy byla vystavěna produkční hala s mléčnicí a jímkami. Dojnice jsou zde chovány dle nejvyššího standardu welfare (dobré životní podmínky zvířat). Dojení probíhá pomocí dojících robotů Lely Astronaut, kdy si dojnice sama určí čas a interval dojení během dne. Naše mléko dodáváme již 15 let do mlékárny Goldsteig Cham v Německu a to z důvodu lepšího finančního hodnocení kvality mléka, které je odváženo 1x denně a vždy rozborováno. Dle požadavků mlékárny nesmí krmivo pro krávy obsahovat GMO a glyfosát, proto ZD Nečín hospodaří bez používání geneticky modifikovaných organismů a totálních herbicidů . Během vegetace jsou krávy přikrmovány čerstvou pící (vojtěška, jílek). Díky výběru plemene krav, které jsou zde chovány, má naše mléko vysoký podíl bílkovin a tuků.
  Prosíme návštěvníky mlékomatu, aby se pohybovali pouze ve vymezených prostorách a respektovali zákaz pohybu v areálu mléčné farmy z důvodu veterinárních nařízení. Prostor mléčné farmy je monitorován.

  Použití mlékomatu
  Prodej probíhá do vlastních přenosných čistých lahví.
  Mlékomat čerpá mléko přímo z tanku, kde je mléko zchlazeno na požadovanou teplotu.
  Mlékomat nevrací mince! Vhozená částka napočítá množství mléka při ceně za 1 litr.
  K načerpání nebo přerušení toku mléka používejte zelené tlačítko start/stop.
  Při potřebě proplachu vaší nádoby na mléko použijte bílé tlačítko voda.
  Po použití zavřete vrátka mlékomatu na petlici.
  Po každém použití probíhá automatický proplach mlékomatu vodou.
  Jedná se o tzv. surové mléko, které je nutno před použitím převařit.
  Surové kravské mléko uchovávejte při teplotě 4–8 °C.
  Provozovatel: Zemědělské družstvo Nečín
  Nečín 208
  IČO: 00108146
  Tel. 606216400Použití mlékomatu

   

Indonesian Code Party

repliki zegarków rolex podróbka repliki zegarków repliki zegarków replica watches rolex podróbka repliki zegarków replica rolex replica rolex watches rolex replica