Novinky

 • 01.08.2019 Mlékomat farma Drhovy

  Mléčná farma Drhovy
  Nacházíte se na mléčné farmě Drhovy, která spadá pod Zemědělské družstvo Nečín, IČ 00108146. Díky vysokému stavu skotu hnojíme naše pole a louky chlévskou mrvou a tím zvyšujeme půdní úrodnost, omezujeme erozi půdy a také tím zvyšuje zadržování vody v krajině, což je v poslední době jeden z nejdůležitějších úkolů zemědělství.
  Mléčná farma Drhovy byla uvedena do provozu v roce 2019. Jedná se o první etapu výstavby, kdy byla vystavěna produkční hala s mléčnicí a jímkami. Dojnice jsou zde chovány dle nejvyššího standardu welfare (dobré životní podmínky zvířat). Dojení probíhá pomocí dojících robotů Lely Astronaut, kdy si dojnice sama určí čas a interval dojení během dne. Naše mléko dodáváme již 15 let do mlékárny Goldsteig Cham v Německu a to z důvodu lepšího finančního hodnocení kvality mléka, které je odváženo 1x denně a vždy rozborováno. Dle požadavků mlékárny nesmí krmivo pro krávy obsahovat GMO a glyfosát, proto ZD Nečín hospodaří bez používání geneticky modifikovaných organismů a totálních herbicidů . Během vegetace jsou krávy přikrmovány čerstvou pící (vojtěška, jílek). Díky výběru plemene krav, které jsou zde chovány, má naše mléko vysoký podíl bílkovin a tuků.
  Prosíme návštěvníky mlékomatu, aby se pohybovali pouze ve vymezených prostorách a respektovali zákaz pohybu v areálu mléčné farmy z důvodu veterinárních nařízení. Prostor mléčné farmy je monitorován.Mléčná farma Drhovy
  Nacházíte se na mléčné farmě Drhovy, která spadá pod Zemědělské družstvo Nečín, IČ 00108146. Díky vysokému stavu skotu hnojíme naše pole a louky chlévskou mrvou a tím zvyšujeme půdní úrodnost, omezujeme erozi půdy a také tím zvyšuje zadržování vody v krajině, což je v poslední době jeden z nejdůležitějších úkolů zemědělství.
  Mléčná farma Drhovy byla uvedena do provozu v roce 2019. Jedná se o první etapu výstavby, kdy byla vystavěna produkční hala s mléčnicí a jímkami. Dojnice jsou zde chovány dle nejvyššího standardu welfare (dobré životní podmínky zvířat). Dojení probíhá pomocí dojících robotů Lely Astronaut, kdy si dojnice sama určí čas a interval dojení během dne. Naše mléko dodáváme již 15 let do mlékárny Goldsteig Cham v Německu a to z důvodu lepšího finančního hodnocení kvality mléka, které je odváženo 1x denně a vždy rozborováno. Dle požadavků mlékárny nesmí krmivo pro krávy obsahovat GMO a glyfosát, proto ZD Nečín hospodaří bez používání geneticky modifikovaných organismů a totálních herbicidů . Během vegetace jsou krávy přikrmovány čerstvou pící (vojtěška, jílek). Díky výběru plemene krav, které jsou zde chovány, má naše mléko vysoký podíl bílkovin a tuků.
  Prosíme návštěvníky mlékomatu, aby se pohybovali pouze ve vymezených prostorách a respektovali zákaz pohybu v areálu mléčné farmy z důvodu veterinárních nařízení. Prostor mléčné farmy je monitorován.

  Použití mlékomatu
  Prodej probíhá do vlastních přenosných čistých lahví.
  Mlékomat čerpá mléko přímo z tanku, kde je mléko zchlazeno na požadovanou teplotu.
  Mlékomat nevrací mince! Vhozená částka napočítá množství mléka při ceně za 1 litr.
  K načerpání nebo přerušení toku mléka používejte zelené tlačítko start/stop.
  Při potřebě proplachu vaší nádoby na mléko použijte bílé tlačítko voda.
  Po použití zavřete vrátka mlékomatu na petlici.
  Po každém použití probíhá automatický proplach mlékomatu vodou.
  Jedná se o tzv. surové mléko, které je nutno před použitím převařit.
  Surové kravské mléko uchovávejte při teplotě 4–8 °C.
  Provozovatel: Zemědělské družstvo Nečín
  Nečín 121
  IČO: 00108146
  Tel. 606216400Použití mlékomatu
  Prodej probíhá do vlastních přenosných čistých lahví.
  Mlékomat čerpá mléko přímo z tanku, kde je mléko zchlazeno na požadovanou teplotu.
  Mlékomat nevrací mince! Vhozená částka napočítá množství mléka při ceně za 1 litr.
  K načerpání nebo přerušení toku mléka používejte zelené tlačítko start/stop.
  Při potřebě proplachu vaší nádoby na mléko použijte bílé tlačítko voda.
  Po použití zavřete vrátka mlékomatu na petlici.
  Po každém použití probíhá automatický proplach mlékomatu vodou.
  Jedná se o tzv. surové mléko, které je nutno před použitím převařit.
  Surové kravské mléko uchovávejte při teplotě 4–8 °C.
  Provozovatel: Zemědělské družstvo Nečín
  Nečín 121
  IČO: 00108146
  Tel. 606216400