Novinky

 • 22.11.2022 Naturálie 2022

  Prodej naturálií

  od 28.11.2022

   nárok člena a zaměstnance 2 q (pšenice, ječmen) á 600 Kč/q

      Druhlice               Po – Pá    8-14

   

  Prodej naturálií bude ukončen 16.12.2022

 • 01.04.2022 Zvýšení ceny mléka

  Od 1.4.2022 dojde k navýšení ceny mléka v mlékomatu na 20 Kč

 • 04.10.2021 Samosběr brambor nové termíny

  Samosběry brambor ZD Nečín Nové termíny

   

   

  Drhovy – Šiberný směr Rybníky

  termíny: čtvrtek 6.10. 2022 13 – 16 hod.

  pátek 7.10.2022 13 – 16 hod.

  sobota 8.10.2022 8 – 12 hod.

   

  - nárok zaměstnance či člena družstva je 2 q za zvýhodněnou cenu 600 Kč/q

  - samosběr ostatní – cena 900 Kč/q

   

  Brambory se budou vybírat pouze samosběrem. Další termíny se doplní dle počasí a potřeby.

  Prodej tříděných brambor neplánujeme.

   

 • 01.08.2019 Mlékomat farma Drhovy

  Mléčná farma Drhovy
  Nacházíte se na mléčné farmě Drhovy, která spadá pod Zemědělské družstvo Nečín, IČ 00108146. Díky vysokému stavu skotu hnojíme naše pole a louky chlévskou mrvou a tím zvyšujeme půdní úrodnost, omezujeme erozi půdy a také tím zvyšuje zadržování vody v krajině, což je v poslední době jeden z nejdůležitějších úkolů zemědělství.
  Mléčná farma Drhovy byla uvedena do provozu v roce 2019. Jedná se o první etapu výstavby, kdy byla vystavěna produkční hala s mléčnicí a jímkami. Dojnice jsou zde chovány dle nejvyššího standardu welfare (dobré životní podmínky zvířat). Dojení probíhá pomocí dojících robotů Lely Astronaut, kdy si dojnice sama určí čas a interval dojení během dne. Naše mléko dodáváme již 15 let do mlékárny Goldsteig Cham v Německu a to z důvodu lepšího finančního hodnocení kvality mléka, které je odváženo 1x denně a vždy rozborováno. Dle požadavků mlékárny nesmí krmivo pro krávy obsahovat GMO a glyfosát, proto ZD Nečín hospodaří bez používání geneticky modifikovaných organismů a totálních herbicidů . Během vegetace jsou krávy přikrmovány čerstvou pící (vojtěška, jílek). Díky výběru plemene krav, které jsou zde chovány, má naše mléko vysoký podíl bílkovin a tuků.
  Prosíme návštěvníky mlékomatu, aby se pohybovali pouze ve vymezených prostorách a respektovali zákaz pohybu v areálu mléčné farmy z důvodu veterinárních nařízení. Prostor mléčné farmy je monitorován.

  Použití mlékomatu
  Prodej probíhá do vlastních přenosných čistých lahví.
  Mlékomat čerpá mléko přímo z tanku, kde je mléko zchlazeno na požadovanou teplotu.
  Mlékomat nevrací mince! Vhozená částka napočítá množství mléka při ceně za 1 litr.
  K načerpání nebo přerušení toku mléka používejte zelené tlačítko start/stop.
  Při potřebě proplachu vaší nádoby na mléko použijte bílé tlačítko voda.
  Po použití zavřete vrátka mlékomatu na petlici.
  Po každém použití probíhá automatický proplach mlékomatu vodou.
  Jedná se o tzv. surové mléko, které je nutno před použitím převařit.
  Surové kravské mléko uchovávejte při teplotě 4–8 °C.
  Provozovatel: Zemědělské družstvo Nečín
  Nečín 121
  IČO: 00108146
  Tel. 606216400Použití mlékomatu

   

Indonesian Code Party

repliki zegarków rolex podróbka repliki zegarków repliki zegarków replica watches rolex podróbka repliki zegarków replica rolex replica rolex watches rolex replica